onsdag 10. desember 2008

Forsøk på å dele med resten av verden

Vi valgte å lage kursopplegget inne i Its Learning. Det var forsåvidt et bevist valg. Vi ville legge stoffet nær brukerne, nemlig elevene og lærerne i Buskerud fylkeskommune. Og det er en stor målgruppe bare det. Vi har langt igjen før vi har nådd dem på en god måte!
Men så er det selvsagt et poeng å dele med alle andre som kunne ha nytte av det arbeidet vi har gjort.
Jeg startet med å dele med Its learning brukerne gjennom Community, der kan alle søke fram faget: BFK kurspakke digital kompetanse og melde seg inn. Leksjonene blir fine, men notatene og det andre smårusket blir litt rotete ved import.
Dette gjorde at lærere og bibliotekarer i Akserhus og Rogaland kan se og bruke kurspakkene. Og i følge Ingunn Kjøl Wiig fungere det bra. Hun har skrevet om det på bloggen sin, Tanketråder.

For alle med andre læringsplatformer har jeg lagt ut innholdspakker som kan importeres inn i f.eks. fronter, jeg har ikke fått tilbakemelding fra Breivang VGS, Thomas skulle teste det ut, men han har vel litt annet å holde på med, som er blitt årets bibliotek.

Det går fint ann å se på leksjonene i en hvilket som helst webleser. Ingunn har lagt dem inn i et google doc. Det kan være at Birgithe og jeg skal vurdere om vi også skal rydde litt i opplegget vårt og legge det ut på den måten. Da kan vi skrive litt om hva vi har tenkt, og hva vi synes må jobbes mer med.

Det er spennende at det brukes. Vi skal snakke om dette både på Kongsberg konferansen og UNG 3.0

Ingen kommentarer: