mandag 2. mars 2009

Nå skal vi snekre sammen foredraget til UNG 3.0, det er mange aspekter å ta tak i, men oppdraget vårt er å fortelle om kursopplegget. Så da får vi holde oss til det.
Jeg er inne i startfasen for planlegging av hva vi skal gjøre til neste skoleår, da skal vi ha kurs i informsjonskompetanse for alle elevene i starten av skoleåret, og så må vi forankre det i oppgaver og jobbing med kilder gjennom hele året i alle fag! Dette er ikke noe bibliotekarene gjør alene, det må knyttes opp mot fagene og lærerene.

http://www.nytimes.com/2009/02/16/books/16libr.html?_r=2

1 kommentar:

Lill-Tove Rype sa...

Dette er så viktig! En del av elevene mine begynner å få taket på det, men mange synes det er vanskelig.