fredag 17. april 2009

Hva mener vi når vi skriver om informasjonskompetanse / digital kompetanse, kommentar til E. Rafste


Jeg har lest boka "Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek" av T. Hoel, E. T. Rafste og T. P. Sætre. Her er stoffet godt presentert, og mange interesante spørsmål blir belyst. Kapitlene om læring, planer og skolebibliotek og ikke minst lesing er nyttig lesning.

Og stoffet om informasjonskompetanse er også veldig bra, men jeg blir bekymret når digital kompetanse forminskes til noen ferdigheter som " ikke i samme utstrekning (som informasjonskompetanse) er koplet opp mot elevaktive og undersøkende oppgaver i skolen. Den synes ikke å være knyttet til fag, slik søkeprosessen er."
Her virker det som Rasfte ikke helt ser hvor tett digital kompetanse er vevd sammen med elevenes aktive læringsarbeid i skolen idag.
De bruker tankekart i den viktige fasen forut for søket, de samler kilder, kommenterer og setter emneord på kildene mens de skriver oppgaven/bloggen sin, eller lager filmen/ bildefortellingen. Og hele tiden må de ha kunnskap om hvordan de vurderer innholdet i kilden, og om de har lov til å bruke den. Alt dette er også endel av informasjonskompetansen, men disse to kompetansene er så vevd sammen, at det blir rart å prøve å avgrense den ene.
Selvsagt omfatter informasjonskompetanse også trykte medier, og digital kompetanse har grunnleggende ferdigheter som basis, men i selve læringsarbeidet, enten det er enkeltvis eller elever i samarbeid, så ligger disse begrepene veldig tett sammen.

Ingen kommentarer: