torsdag 14. mai 2009

Revidering av informasjonskompetanse / nettfag

Det har blåst en artig debatt rundt digital kompetanse, søk på #nettfaget. CingT startet diskusjonen med sine blogginnlegg, og sin utålmodighet etter at skolen må komme igang. Hun foreslo et eget fag. Det er det svært ulike meninger om, noen mener vi trenger et eget fag, andre mener at det er feil vei å gå. Det er etter mitt syn gode argumenter på begge sider, men det er uansett en lang vei fram til et ev. eget fag. Så da et det lansert et intensivkurs i starten av skoleåret, men også det er det noen som er skeptiske til, for denne typen kompetanse læres best i en faglig sammenheng. Her sier vi for enkelhets skyld at informasjonskompetanse og digital kompetanse har mange felles elementer og at de i dette blogginnlegget nevnes om hverandre.

Tord Høivik (Plinius) har skrevet om dette i en artikkel som heter Fire veier til kvalitet. Informasjonsøking og kvalitetsikring i en digital skole. Han hevder at informasjonskompetanse som en allmenn ferdighet som kan læres, og "deretter flyttes fra fagfelt til fagfelt er feilaktig"
Flere har brukt hans argumenter i sine blogger "Mitt hJørne av webben" . Her behandlers Plinius tanker inngående.
Jeg vil gå nærmere inn på det senere, men påpeke at det likevel er himmelvid forskjell mellom den elevene som hjelpeløst leter etter Svaret, og den som trekker ut de viktigeste begrepene i oppgaven, søker etter dem, leser litt her og der, vurderer kildene og syr dette sammen til sitt eget, med sin egen vurdering. Og den sistnevnte eleven har samme kompetanse i møte med oppgaver i alle fag. Her er det noe som kan læres, dette handler ikke om intelligens og talent.

Det må læres i forbindelse med en oppgave, det må ikke komme som et enkeltstående fenomen, men det som skal læres har hvertfall likhetstrekk :
Hvordan analysere oppgaven
Hvordan trekke ut de viktigste begrepene - hva kan jeg om dette fra før - bruke tankekart
Søketeknikker,
Samle på kilder og fagstoff. sortere, merke dem, studieteknikk
Sitere og lage kildelister
Bruke bilder lovlig
osv
Kanskje det er prosessmålene jeg tenker vi kan lære, de som i naturfag er samlet i begrepet forskerspiren?

1 kommentar:

Mari sa...

Vi lærer bare det vi trenger - sånn er det vel med det meste? Da må det stilles krav til at elevene viser at de mestrer digitale ferdigheter og info.kompetanse i oppgavene, og de må få opplæring i verktøy og ferdigheter som trengs for å mestre det. Dessverre ikke enkelt å time oppgaver, undervisning, elev-motivasjon og ressurser så alt smelter sammen til god læring både av tema for oppgaven og tekniske/kritiske ferdigheter ellers...