søndag 22. november 2009

Hva er skolebiblioteket om 5 år?

Vi bygger om skolen og skolebiblioteket blir større. Vi er i startgropa i planleggingen av hvordan vi vil at innredningen / funksjonene skal være. Det er menge spørsmål som popper opp i slike prosesser.
Hva trenger elevene framover?
Elevene er forskjellige, klarere vi å dele dem i noen hovedtyper for å møte behovene mer spesifikt? ( Dette gjorde de på Raufoss i forbindelse med at de ommøblerte og innførte prinsippene til Opening the book)

Hvordan vil skolebibliotekstjenesten utvikle seg? Vil vi sitte og følge skolearbeidet til elevene på nettet og komme med tips og hjelp underveis? Vi må på banen i forhold til arbeidsprosessene, og det vil ikke være sånn at de kommer til biblioteket for å finne informasjon! De har alt de trenger på nettet. De vil antagelig fortsette å komme for andre ting, f.eks. et hyggelig arbeidsmiljø, smarte voksne de kan spørre om mye forskjellig, møte andre elever de kan spørre om enda mer...

Jeg vil gjerne høre litt med elevene om dette, og prøver å lage en spørreundersøkelse, og jeg vet at de gjør det samme mange andre steder (Nannestad vgs)
Klarer vi å samarbeide om dette?

Jeg har startet på et google doc

Send meg en mail og bli med på dette :)

2 kommentarer:

Siv Marit Ersdal sa...

Nannestad VGS har et spennende prosjekt hvor de prøver å måle noe av det samme. Se mer på denne wikien:
http://nannvgsbibliotek.wikispaces.com/Planarbeid+2009+og+2010

Nannestad vgs sa...

Nannestad vgs har nå laget en brukerundersøkelse som elever og lærere skal besvare på innen 15. januar. Undersøkelsen kunne sikkert vært ytterligere bearbeidet, men vi har tar sjansen på at vi får nyttige erfaringer og svar. Dette er ihvertfall erfaringer vi ønsker å dele med andre skolebibliotek.