onsdag 28. april 2010

Digital kompetanse - dele og øke

Dette året har biblioteket hatt ansvaret for en kursrekke /workshop innen emner i sosial web.
Opprinnelig tenkte vi det som hyggelige uforpliktende samlinger på biblioteket. Og at vi så på blogger, lærte om sosiale bokmerker, RSS og netvibes, wiki, kildebruk, cc, flickr, lovlig lyd, photostory osv...
Jeg er med i Pedagogisk bruk av IKT gruppa, og de syntes det var en god ide, og siden vi hadde en planleggingsdag som kunne deles utover ble kursene obligatoriske!
Det ble straks mye mer omfattende og veldig mange som skulle delta på kursene, og vi utvidet til en rekke med kurs i It's Learning som Vegard Andersen tok seg av.

Det er stor forskjell på frivillighet og tvunget frammøte, men det har fungert ganske bra.
Slike workshops vil alltid ha et preg av kaos, og vi reagerer veldig forskjellig på slike læringssituasjoner.
Jeg har likevel følelsen av at mange flere er fortrolige med blogger, wiki-verktøyet og andre sosiale verktøy. Og at vår kursrekke falt sammen med at ledelsen også hadde en satsing på sin egen digitale kompetanse var bra :) Det har vært ressurskrevende for oss på biblioteket, men vi har fått vist fram mange viktige verktøy og at vi er samarbeidspartnere inn i det digitale læringsmiljøet elevene våre befinner seg i.

Neste år blir det et annet opplegg, da kan seksjonene bestille kurs fra en smørbrødliste med tilbud lærere og biblioteket kan bidra med. Det er viktig at det skapes kultur for deling og det er seksjonene som er den naturlige arenaene for dette på vår skole.

Ingen kommentarer: