tirsdag 20. april 2010

Siste samling om digital ledelse kompetanse i BFK

Samling om digital ledelses kompetanse på Hønefoss 20.4.2010

Innledning av Arne Krokan -
Skape nye arbeidsprosesser, viser mange eksempler.
bl.a. fixmystreet - dette har de tatt i bruk i Tromsø
Hvordan kan vi få til noe tilsvarende for skolene? Fixmyclass???

Hvorfor er ikke alle skolene i Buskerud blandt de beste i landet når det gjelder digital kompetanse?

Praktiske gode døme fra lærere i Buskerud
Berit Reitan, har ofte tenkt at det passer ikke i mine fag. Men så ville hun prøve, og hun er skikkelig, så da blir det fullt opplegg. Organiserte det gjennom Its. Struktur, legge til rette, få tilbakemeldinger, endre underveis. Legger NDLA stoff inn i its.
Fleksible læremidler, - en oppgave som var misvisende, sendte inn kommentar, og det blir endret, eller hvertfall diskutert!
Viktig å lage god struktur i faget på its!
har ikke endret prkasis så mye, står framdeles mye på tavla og forklarer, men har quizer på alle temaene hun har gått igjenom.
Struktur og lek/konkuranse, og tett oppfølging er Berits hemmeligeht.
Viser hvordan hun bruker tabletpc i retting i matte. Det er noe lærerne våre burde prøve ut.

Kirsti Furre
Starter opp med its, struktur og plan
Jobber med at its oppstartsida er dynamisk
ifinger, lett tilgjengelig, bruker mye som bevistgjøringsverktøy
delicious
google translator
tankekart
sticky notes - idedugnad med gule lapper på pcen
power point
wiki
etherpad
voki
markin
tester, konkuranser
tilbkemelding fra elevene på vurderingen
Flott presentasjon!

Marit Sund
Helse og sosial
samarbeid med IKT driftsfag, de gir jentene på HS de mest grunnleggende tingene, så får gutta på IKT matkurs.
Bruker også its som utgangspunkt
Tett oppfølging gjennom LMS og selvfølgelig muntlige tilbakemeldinger
Bruker mye moviemaker
mye fokus på hvordan muntlige høringer skal gjennomføres. Mange bilder, få ark med tekst

Oppsummering av Arne Krokan
Hvordan dyrke fram de digitalt kompetente lærerne og gjerne få dem til å bli flere. Vi må utvikle delingskultur, og romslighet for å prøve!
Variasjon er viktig
Det er ingen ferdig struktur i den digitale verden, den må skapes!

Elever fra Ungdomskolen forteller litt om sine erfaringer og forventninger
Erfaringer fra Åskollen, disse elevene gikk ut derifra for to år siden.
Hvilke skolekulturer er det vi skaper?

Hvordan skape en delingskultur blandt elevene?
Brukte OneNote
Hvordan lærer vi best? Elevene vet det, mange av dem, men skolen kan ikke tilby læring på den måten
Vi har ikke tid til å ikke utvikle oss digitalt på skolen, det går an å bruke andre programmer enn word :)
Digital dømmekraft
digital mobbing

Marte
Hvordan bruke elevene som ressurs i undervisningen
Forbud er ikke veien å gå, gi ungene opplæring
Det er ikke viktig om det er læreren, en kursholder eller andre elever som lærer meg IKT

Lov å være god!
www.espen.com blir flittig sitert :)

Oppsummring:
Hvordan skal vi møte disse elevene?
Hvordan skal elevene få fortsette sin læring fra der de er?
Konkretisering av læreplanmålene er et godt utgangspunkt, det er alltid det faglige som må være i fokus.

Geir Dahlberg viste hvor Hønefoss vgs tenker at veien videre er
Hvordan kan vi bruke dette som skole og skoleledere
Delicious / diigo
Samling av skjermvideoer, geir har samlet disse på delicious
Blogg, lese / skrive
Neste år vil de jobbe med nettvett både med lærerne og elevene, og de vil bruke bibliotekarene :) som ressurs!

Ål vgs
Humble og humiliated
forsiktig tilnærming. Har @jensrom som ressurs og har kurset alle lærerne i facebook og twitter

Fortellinger fra virkeligheten
Ringerike reflekterer over ikt, arbeidspress, privat sfære,
organisatorisk -
St. Hallvard :
Den ideale fordring vs. gjennomsnittsmenneske, hvordan skal disse verdenene møtes, hvor ligger sannheten.
Hvordan få til egentrening i de sosial mediene.


Anne Michalsen
Sandvika vgs
21 century school, en bok Anne anbefaler. Samarbeidslæring.
Det blir flott ny konferanse i Sandvika 17.10

Ingen kommentarer: