onsdag 11. august 2010

Hvilke spørsmål skal bibliotekar og rektor få for at de skal gi et godt bilde av skolebiblioteket?


En gjeng skolebibliotekarer dro på prekonferanse til IFLA 2010 i Gøteborg. The future of the school library. Det var litt lite "future" fra starten av, så vi bli litt bekymret, men da Ross Todd kom på banen fikk vi input så det holdt.
Fokus må vendes fra hvor mye brukes skolebiblioteket, hvor mange bøker lånes ut til hva tenker elevene og lærerne om kildebruk og hvordan finner de svar på det de lurer på i forbindelse med læringsarbeidet.
Tilgang til informasjon og ressurser er det ikke mangel på, elevene og lærerne har mer enn de trenger. Alle starter letingen via en søkemotor. Det finnes framdeles mye informasjon som ikke er digital, men det spørs om noen klarer å savne den delen :)
Det er aldri tilgang til informasjon som gir læring, men evnen til å forstå og bruke informasjonen sånn at det blir forståelse og kunnskap inne i elevens hode.
Ross Todd formulerer det slik: "Library as Information place" til "Library as Intellectual Agency"

Hvordan er skolebiblioteket / bibliotekaren med på å øke læringsutbyttet og læringstrykket for den enkelte elev?

Ingen kommentarer: