søndag 27. mars 2011

Kildekritikk i naturfag

Vi fordeler ansvar for opplæring i de grunnleggende ferdighetene ut til seksjonene på Drammen vgs. Og i år ble vi enige om at realfagseksjonen og skolebiblioteket skulle samarbeide om kildebruk / kildekritikk (informasjonskompetanse).
Vi laget et opplegg rund kompetansemålet om helse og ernæring:
drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling


(opplegget er beskrevet i dette google doc: 
https://docs.google.com/document/d/1O1qHqXbx7nZVAGnW8lSWCesFcUMQfTq-azxmxE8HJJA/edit?hl=en&pli=1#)


Vi bombaderes alle sammen med helserelatert informasjon i aviser og på nettet, og vi må trenes til å tenke kritisk, og klare å analysere det som skrives.  Hvem er det som påstår dette, hva kan de om det, hvor omfattende er forskningen bak, hvem publiserer, hvem tjener penger på dette, når ble det skrevet...osv.


Vi samlet derfor kilder på nettet om mange forskjellige emner (vi samlet i diigo) http://www.diigo.com/user/sersdal/dmvsnatur?type=all

Vi har kjørt opplegget i tre klasser, og opplegget utvikler seg underveis.
Elevene skriver en wikiartikkel, forklarer naturfaglige begreper og skriver for og imot en problemstilling. I dette arbeidet kan de bruke OneNote, samskrive eller redigere direkte i wikien. De får undervisning av skolebibliotekaren om kildebruk og kritisk tenking. Og faglærer og bibliotekar veileder i de fem øktene prosjektet varer.
Det er mange ting å reflektere rundt i et slikt prosjekt.

Det er vanskelig for elevene å komme igang. Fustrasjonsfasen er preget av motstand, ulyst, og forvirring. Det er ikke sikkert at det er mulig å organisere denne fasen vekk? Jeg husker mange kvelder/ netter hvor mine egne sønner har sukket og bannet over teite oppgaver, og noen ganger har vi lykkes i å lirke dem videre. Et godt eksempel er da en av dem skulle skrive om en historisk person, og valgte Darwin. Men alt var kjedelig, alt var skrevet før. Han kunne ikke begripe at de ikke bare kunne bruke wikipediaartikkelen som allerede fantes :) Jeg hadde med noen bøker og tidsskrifter hjem, og utifra wikipediaartikkelen lagde vi et tankekart over hva Darwin hadde drevet med. Langsomt kom sønnen igang, og noen timer senere kom han fornøyd inn og meddelte at dette var spennende! Vi må skape slike situasjoner i skolen, at elevene får veiledning gjennom denne fasen. Det er et slit å komme igang.

Det er spennende å se hva det gjør med arbeidsprosessene at de samskriver! Det blir noe "klipp og lim", men de har likevel et driv sammen om å presentere stoffet i forhold til problemstillingen. Vi brukte biblioteket, og der er det romslig og gode muligheter for gruppearbeid. Og det var mange fine samtaler å være med i, eller bare lytte til. Noen grupper lærte hverandre stoffet.

De er ikke vant til å være kritiske. De er vant til å oppgi kilden (sette url-en nederst), men de er ikke vant til å sjekke hva forfatteren kan, hvem som publiserer osv. De har slett ikke tid til sånt plunder. Hvorfor skulle ikke det som står i VG være sant?

Det er morsomt å gi hverandre kommenterer. Det blir fort litt kjapt, men de jobbet intenst i den økta de holdt på med det. Og lærerens kommentarer på hver av de sju wikisidene ble lest mange ganger. Så her er det mulig å nå et bredt publikum :)
De trenger veiledning i hva som skal kommenteres. Og det er fort gjort å bli såret, og komme inn i litt kranglete diskusjoner. Men det er mye læring i det også.

Det er vanskelig å vurdere produktet. Prosessen i klassen har inneholdt så mye mer enn det som kommer fram i det de har skrevet.
Her er lenke til en av wikiene: http://dmvs1nab.wikispaces.com/

Ingen kommentarer: