tirsdag 29. oktober 2013

Nettverk og samarbeid, sett fra skolebiblioteket

Hvordan er samarbeid og nettverk sett fra mitt ståsted, som skolebibliotekar ved Drammen VGS
Hva vil vi med skolebiblioteket?
Drammen VGS
Noen eksempler på samarbeidsprosjekter: 


Dette er notatene til et foredrag som jeg holdt i Kristiansand.
Nettverk og samarbeid er et spennende tema, og jeg fikk ikke med alle gullkornene på foredraget, så derfor fortsetter jeg refleksjonen her på bloggen.
Den har ikke vært brukt på lenge, og det er en god anledning til å børste litt støv.


Hva skjer i skolen, hva slags utvikling skjer og hva må vi være med på for å få gjort jobben vår?
Drammen VGS:
1400 elever, 200 ansatte
18 paralleller, mest stud.spes, men noe service og samferdsel, formgiving og toppidrett.

Hvorfor etablere nettverk? 
Hvorfor bruke tid på å dele, lese andres blogger, rapporter, følge med på twitter, facebook og alle de kanalene som finnes?
Det er alltid for å bli bedre, for å gjøre en bedre jobb. Vi på Drammen deler for at andre kanskje kan bruke våre ideer, men den absolutt største gevinsten får vi selv, fordi vi reflektere over egen praksis, og klargjør for oss selv hva vi driver med.
I skolen snakker vi om Personlig Lærende Nettverk, det er de kontaktene du knytter til deg, fysiske og digitale, og det er en formidabel ressurs å ha mange å spørre.
Det er få arenaer som er så varme som deler av dette PLN-et som jeg har. Det er lov å skryte av seg selv og andre, det er lov å gi ros. Facebook har blitt en mer faglig arena, og utdanningssjefen i Buskerud, Atterås går foran med et godt eksempel og liker mye av det vi driver med på skoler og bibliotek i fylket hans. Det er sjelden at en får så direkte tilbakemeldinger IRL. 
Så kan en selvsagt si at det er en kultur som dyrker det vellykkede, at det er enkelt, og lite verdt med et liker på facebook, og en retwitring på twitter, men etter å hørt og lest Kathrine Aspaas, så sier jeg meg enig med henne. Vi skal være rause, og det gjør oss selv godt. 
Sjiraff-fatet på bildet lagde jeg etter at jeg hadde lest boken hennes, jeg likte godt det hun fortalte om Senter for ikkevoldelig kommunikasjon. De operere med to arketyper for kommunikasjon:
Sjiraffen: stikker fram halsen, bruker sitt store hjerte, uttrykker empati, uten å kritisere eller bedømme.
Ulven, eller sjakalen: er sånn vi vanligvis er, kritiske, skeptiske og dømmende.
Fatet ramlet i gulvet, og det er også i tråd med Kathrine Aspaas budskap, vi må våge å hive oss utpå, og det vil ende med knall og fall. Så nå har fatet to viktige budskap!

På Drammen VGS skolebibliotek jobber Randi Helgerud, Mari Hopland og jeg. Vi har mange prosjekter på gang, og vi deler på alle jobbene. Vi har ikke spesialisert oss, at den ene tar alt om litteratur og den andre tar alt om informasjonkompetanse, og så kunne jeg være sjef??
Det er 18 paralleller, og når vi har boksjokk, naturfagprosjekteteller lignende så må vi kunne bytte på.
Vi bruker mye google docs, og skriver sammen. Dermed deler vi på planlegging, sparer arbeid, men selve møtet med elevene må vi selvsagt forberede oss til hver enkelt.
Vi bruker Its learning som læringsplatform. Der har vi fagstoffet for elevene og lærerne, kurs i sitering, kildelister, hvordan bruke a-tekst osv. Det er hovedsiden vår, men den er lukket, for omverden. Vi har de andre skolebibliotekarene i Buskerud inne som lærere i vårt fag, så kan de stjele fra oss, og vi er medlemmer i deres.
Ellers bruker vi Facebook for arrangementer, tips og fortløpende meldinger, mest for å skape blest om elvene, skolen og biblioteket.
Vi har en wiki hvor vi dokumenterer det vi driver med av prosjekter. Denne er for bibliotekarer og lærere rundt omkring som er nysgjerrige på hva vi gjør. Der er det bare å hente tips.
Vi blogger på Buskerud leser.
twitter er vi oss selv, men er ivrige pådrivere for skolebibliotek
Ledelsen på skolen heier på oss. Og lærerne er med på prosjekter så lenge de er fundert på læreplanene og faglige kompetansemål.
Vi har godt samarbeid, både sånt som er planlagt og nedfelt i skolen planer, og sporadiske samarbeid.
Mat for hjernen
Biblioteket som møteplass.
En lærer og en klasse planlegger dette, de bestemmer temaene utifra faget, og de inviterer foredragsholdere. Klassen holder innledningen, og de er kjempeflinke. Dette er læring på høyt nivå, mange ganger kommer det over hundre tilhørere, og de leder debatten.
Vi har hatt spennende tema som surrogat, homofil og muslim, kriminalitet ++
Dette er et eksempel på opplegg vi har stjålet fra andre, Åsne Hestnes på Dønski VGS har et flott opplegg som hun kaller Biblioteket på en torsdag, og Ingrid Svennevig Hagen på Sandvika VGS hadde noe hun kalte Bråk i biblioteket.
Boksjokk
Alle vg1 klassene kommer til biblioteket, dette organiseres av seksjonsleder for norskseksjonen. Vi bruker 20 – 30 min. pr klasse. Vi formidler noen bøker vi har likt, og som vi tror 15-16 åringer vil like, deretter snakker vi om hva en god bok er. Elevene skriver på post-it lapper, og disse henges opp på biblioteket.
Vi har 400 slike gullkorn hvert år! Vi går igjennom dem for å fange opp tips til bokinnkjøp, vi fotograferer og deler på flickr, facebook ++
Informasjonkompetanse
Skolebibliotekarene i Buskerud ble invitert inn i et fagforum for pedagogisk bruk av IKT. Der ble Birgithe Schuman-Olsen og jeg invitert til å holde et foredrag om Informasjonkompetanse. Over 100 lærere og IKT-folk. Vi jobbet mye, og definerte særlig sammenhengen mellom informasjonkompetanse og digital kompetanse. Sener ble vi spurt om å lage 4 kurs som skulle ligge på Its og skulle være for alle elever og lærere i fylket. Vi jobbet mye, og brukte et forferdelig verktøy i Its, men det ble ikke så verst resultat.
Disse kursene ble etterspurt også utenfor fylket, og da måtte vi lære oss å dele på andre arenaer, og det ble starten på delingsgaloppen min!


Den som spurte oss om å holde foredrag, og lage kurs var Kirsti Slettevoll. Hun jobbet i Utdanningsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune, og hun er et geni i det å skape nettverk.
Hun lyste ut midler til prosjekter med pedagogisk bruk av IKT, og vi fikk med oss lærere og meldte oss på. Her er det mye å lære!
Et prosjekt gikk på kildefokus i Politikk og menneskerettigheter, samarbeid mellom 2 skoler, et annet om å få integrert informasjon i elevenes læringsarbeid.
Kirsti krevde at vi delte både digitalt, på blogger og i sosiale medier, og fysisk på samlinger hvor vi la fram det vi jobbet med.

Dette gav igjen ringvirkningene, refleksjon, deling, nye innspill = bedre produkt + en herlig prosess!
På skolen har vi hatt kurs i sosiale medier og andre IKT verktøy. Det er viktig at biblioteket er en spydspiss på dette området. Dette er utfordrende, nesten umulig, for det skjer så mye, men da er det viktig å ha et nettverk som er med og peker på det som er spennende.


Fylkesbiblioteket i Buskerud, ved Trond Minken og Petter von Krogh kartla om «Lukter det framtid, skolebibliotek». De reiste rundt til alle skolene og intervjuet rektor og skolebibliotekar. På forhånd hadde vi i Au (arbeidsutvalget for Fagforum for skolebibliotekarene) vært med på å utforme spørsmålene. Det ble spennende samtaler på de forskjellige skolene, og mye fokus på utvikling av skolebiblioteket. Vi var også invitert på et rektormøte og la fram funnene fra undersøkelsen.

Ellers er Jannicke Røgler vår kontaktperson, og hun har deltatt på et Comeniusprosjekt. Det var 4 skoler med på dette + fylkebiblioteket, et av fokusene var på skolebiblioteket i det 21. århundre.

Fagforum for skolebibliotekarene er et nettverk som er verdifullt. Vi møtes noen ganger i året, og vi kurser hverandre, eller får inn andre som kan lære oss noe. For å være aktive på nettet må vi by mer på oss selv enn vi er vant til, og dette har vi brukt noen arbeidsøkter på. F.eks. hadde vi en foto-session i Drammen Museums vakre hage.
Vi må ut av komfortsonen, lære ved å prøve det ut.

Vi må også legge vekk ideen om perfeksjon, vi må dele mens vi er i prosessen.

Vi må også klare å hele tiden takle endringe, oppdateringer, at systemer forsvinner og nye kommer til. Dette blir en læringskultur som vi må beherske. Også her er det nødvendig å støtte seg til nettverket, hjelp, snart forsvinner google reader, - hva kan jeg bruke da?

Vi har en felles blogg i Buskerud, dette medfører at vi ikke får den personlig stemmen og en kontakt mellom leserne og en enkelt forfatter. Ingrid Svennevig Hagen på Sandvika VGS er et eksempel på en som har lykkes med en slik personlig blogg, Leselyst. Men hos oss er det mange stemmer, det er ikke sikkert at leserne opplever det, og heller ikke sikkert at de synes det gjør noe.
Vi skriver den for vår egen del! Vi øver oss på å være raske og muntlige, å senke kravene til oss selv. Vi er formidlere, ikke litteraturkritikere. Ikke sånn å forstå at vi ikke setter høye krav til vår formidling, men vi trenger en arene å øve oss i å være synlige på nettet på.
Veldig praktisk å ha bloggen å ty til, når en lærer kommer ned og vil ha en nynorsk-bokprat i morgen. Da kan det være fint å søke på bloggen, og friske opp de bøkene en har lest og blogget om der. Det hjelper!

Inspirasjonskilder:
Mange er med i det store arbeidet det er å reflektere over hvordan vi best skal lære elevene å være kritiske til kilder.
Ross Todd/ Louise Limberg / Carol Kulthau er internasjonale størrelser.
Tove Pemmer Sætre / Elisabeth Rafste / Trude Hoel er nasjonale bidragsytere.
I tillegg finnes det mengder med blogger, masteroppgaver, her er det arbeidsomt å holde seg oppdatert, men veldig viktig å henge med. Det er nyttig å holde foredrag, og jobbe med planer for å hele tiden tenke nytt på dette feltet.


1 kommentar:

Rigmor sa...

Inspirerende artikkel som firster til enda mer samarbeid :)
Jeg er heldig som jobber i samme fylke som deg.