tirsdag 25. november 2014

Hva er for mye og hva er for lite i en intro om kildekritikk

I Naturfagprosjektet har vi på biblioteket et lite introkurs om hvordan elevene skal jobbe med kilder. Dette er under stadig utvikling. For det er veldig vanskelig å vite hvordan vi skal få gitt riktig informasjon ut til alle de 27 - 30 elevene som sitter foran oss, og hvordan vi skal motivere dem for det arbeidet som de skal i gang med.

Første møte pleier å være som følger:
Vi har wikien opp på prosjektor når elevene kommer.
Jeg snakker litt om dette med helseinformasjon (hvis temaet er Helse og Ernæring) det er få ting som endrer seg så mye, og Dagbladet og VG har ukentlig svære oppslag om nye ting vi kan dø av. For å overleve må vi kunne navigere i dette.
I år har vi fått en gavepakke fra NRK: Folkeopplysningen, så vi viser en snutt fra serien:


Etter dette snakker vi litt om hvor lett det er å bli lurt!
Hvordan kan vi unngå dette?

Kildekritikk kan hjelpe oss et stykke på vei:
Vi bruker denne siden på alle wikiene :
https://drammenvgs-skolebiblioteket.wikispaces.com/Kildekritikk
Og her presenterer vi TONE (http://www.ntnu.no/viko/)
Troverdig er et ullent begrep - elevene finner stort sett bare troverdige kilder.
Dette skal jeg komme tilbake til i et senere blogginnlegg.

For å involvere elevene deler vi ut en artikkel om Farlige snusmyter

(http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Farlige-snusmyter-6782122.html)
De leser denne artikkelen, og fyller ut det geniale skjemaet som Leif Harbo har lært oss:
(i boka Norsklæreren 2.0)


Forfatter / Publiseringsdato /Tittel / Utgiver / Nettadresse / LesedatoSammendrag av hovedsynspunkteneEgen vurdering av kilden
Troverdighet, Objektiv, Nøyaktig og Egnethet
Lars-Erik Rutqvist, 12.3.2012
Farlige snusmyterElevene jobber individuelt med dette, og når det begynner å bli uro (5-7 min.) fyller vi ut skjemaet i fellesskap.
Første kolonne er som regel grei. Vi snakker om hvorfor alt dette må med.
Kolonne 2 handler hva Rutqvist mener? Det kommer som regel mange forslag til dette. Og i 3. kolonne starter vi på vurderingen.
Hvem er Rutqvist? En kreftspesialist og vitenskapelig rådgiver,altså en fagperson. Hvor jobber han, noen av guttene vet hva Swidish Match er, og hva gjør det med vår vurdering av artikkelen at han jobber for en av verdens største produsenter av snus? Her kan vi få mange fine refleksjoner.

Dette er det elevene skal gjøre med alle sine kilder i denne oppgaven, sjekk hvem som er forfatter, hvem som eier siden osv. TONE

De skal også vise hvilke kilder de har brukt hvor i teksten, viser en wikipediaartikkel og forklarer dette.

Dette tar ca 20 min. og det er mer enn nok. Vi samler elvene i starten av hver økt og repeterer litt, og forklarer dem hvilke bilder de kan bruke, samskriving, publisering på wiki, og ikke minst hvilke vurderingskriterier som gjelder.

Det er mye vi tar gruppevis, elevene trenger samtaler og forklaringer når de lurer på noe, og ikke så mye i forkant.

Ingen kommentarer: